دانلود آهنگ شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی

دانلود آهنگ شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی

 دانلود آهنگ شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی 

(فایل کامل موزیک)

برای دانلود آهنگ به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

متن آهنگ:
شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی
جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی
کوچ کردن دسته دسته آشنایانم ولی باز
باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی
وای از دنیا که یار از یار می ترسد
غنچه های تشنه از گلزار میترسد
عاشق از آوازه دیدار میترسد
پنجه ی خنیاگران از تار می ترسد
شهسوار از جاده ی هموار می ترسد
این طبیب از دیدن بیمار می ترسد
دانلود آهنگ شهر خالی خانه خالی از نگاره خالوا
ساز ها بشکست و درد شاعران از حد گذشت
سالهای انتظار بر من و تو بد گذشت
آشنا نا آشنا شد
تا بلی گفتم بلا شد
گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم
سنگ سنگ کلبه ی ویرانه را بر سر زدم
آب از آبی نجنبید
خفته در خوابی نجنبید
دانلود آهنگ شهر خالی خانه خالی از نگاره خالوا
شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی
جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی
کوچ کردن دسته دسته آشنایانم ولی باز
باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی
وای از دنیا که یار از یار می ترسد
غنچه های تشنه از گلزار می ترسد
عاشق از آوازه دیدار می ترسد
پنجه ی خنیاگران از تار می ترسد
شهسوار از جاده ی هموار می ترسد
این طبیب از دیدن بیمار می ترسد
دانلود آهنگ شهر خالی خانه خالی از نگاره خالوا
چشمه ها خشکید و دریا خستگی را دم گرفت
آسمان افسانه ی ما را به دست کم گرفت
جام ها جوشی ندارد ، عشق آغوشی ندارد
بر من و بر ناله هایم ، هیچکس گوشی ندارد
شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی
جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی
کوچ کردن دسته دسته آشنایانم ولی باز
باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی
دانلود آهنگ شهر خالی خانه خالی از نگاره خالوا
بازا تاکاروان رفته باز آید
بازا تا دلبران ناز ناز آید
بازا تا مطرب وآهنگ وساز آید
پاگل افشانان نگار دلنواز آید
بازا تا بر در حافظ سر اندازیم  
گل بیفشانیم ومی در ساغر اندازیم 
وب سایت پاپ ملو||www.popmelo.ir
حجم:4.05مگابايت