محدودیت کرونایی جاده های تهران در دی ماه

محدودیت کرونایی جاده های تهران در دی ماه

محدودیت کرونایی جاده های تهران در دی ماه

با توجه به این موضوع که محدودیت ها کرونایی استان تهران تا انتهای آذرماه تمدید شده بود برای خیلی از هموطنان سوال پیش آمده که آیا جاده های تهران همچنان به روی تهران نشینان بسته است؟

جواب این سوال واضح است!

با توجه به محدودیت های وضع شده از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا ماشین های با پلاک بومی نمیتوانند از شهر یا استان هایی با وضع قرمز یا نارنجی خارج شوند و همجنین ماشین های با پلاک های غیر بومی نمیتوانند به این استان ها وارد شوند!

همانطور که میدانید وضع استان تهران هم اکنون در وضع نارنجی است و همچنان محدودیت های جاده ای برقرار است.

با این حال اگر تصمیم جدید برای بازگشایی جاده های تهران گرفته شد در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.